Šta je inverter klima?

Klima uređaje možemo podeliti u dve osnovene grupe:

• on/off  ili fix speed

• Inverter  

Inverter klima uređaji

Fix speed uređaji   u sebi imaju kompresor sa nepromenjljivim(konstantnim) brojem obrtaja dok inverter uređaji promenom frekvencije menjaju i broj obrtaja motora kompresora. Glavna razlika između ova dva tipa jeste da su inverteri štedljiviji po pitanju utroška el. energije i do 40% u odnosu na fix speed uređaje. U evropskoj uniji se ne mogu više kupiti fix speed uređaji nego isključivo inverter.  Prednost inverter klima je takođe u  brzini postizanja željene temperature kao i u održavanju iste. Njihovi kompresori su u mogućnosti da rade i do 30% brže u onosu na fix speed i na taj način brže postižu željenu temperaturu. Održavanje temperature podrazumeva mnogi niži broj obrtaja kompresora koji za posledicu ima značajno manju potrošnju el. energije. 

Zbog načina rada i regulisanja broja obrtaja kompresora,  inverter  klime su efikasnije na nižim spoljnim temperaturama u odnosu na fix speed. Uglavnom proizvođači deklarišu rad od -10C do -25 C. Međutim, najbitnija karakteristika  inverter uređaja koji se koristi za grejanje jeste koliku toplotnu moć može da preda na niskim temperaturama. Primera radi, na nekim modelima klima uređaja bez obzira na deklaraciju od -15 C,  klimi pada kapacitet već na  +7 C (jeftiniji modeli inverter klima). Kod kvalitetnijih klima uređaja taj pad kapaciteta kreće se od -7C pa čak i od -15C tj. do tih temperatura uređaji rade sa 100% deklarisanog kapaciteta. Želim da skrenem pažnju budućim korisnicima inverter uređaja da prilikom kupovine obrate pažnju ne samo na cenu nego i na kvalitet aparata, jer pogrešnim izborom će potošiti novac, a neće dobiti željeni efekat. 

Montaža klima uređaja

Izbor mesta za montažu klima uređaja je veoma bitan jer  oni se uglavnom kupuju kako bi se prostorije grejale. Unutrašnja jedinica se mora isključivo postaviti u prostoriju koja se želi grejati jer će se time postići dobra ugrejanost prostora kao i ušteda el.energije.  Montaža istih u hodnicima može da zadovolji samo u prelaznim periodima dok je spoljnja temperatura u plusu. Već  na prvom minusu uređaji rade više nego što je potrebno automatski trošeći mnogo više el.energije, a pritom nisu u mogućnosti da ugreju željeni prostor. 

Logično, postavlja se pitanje koji je najbolji klima uređaj? 

Najbolja klima je ona koja može da odgovori vašem zahtevu kada je najpotrebnije. Cenovni raspon inverter uređaja se za snagu od 12000 btu kreće od 42.000.00 rsd pa sve do 150.000.00 rsd u zavisnosti od kvaliteta. Na cenu uređaja utiču teh. karakteristike, dizajn ali i elementi koje klima poseduje za obradu vazduha: razni mehanički i elektrostatički filteri koji čine da vazduh u prostoru bude što kvalitetniji. 

Japanske i južnokorejske klime spadaju u red najkvalitetnijih uređaja na našem tržištu. Ono što po mom skromnom mišljenju  izdvaja ove klime od klima drugih proizvođača, jesu između ostalog i najpreciznije deklarisane tehničke karakteristike proizvoda.

Kako odabrati klima uređaj?

Površine prostorija za koje proizvođači garantuju efektan rad na grejanju  su približne:

12000 btu do 25m2

18000 btu do 40 m2

24000 btu  do 60m2

Naravno, podrazumeva se da su prostorije kvalitetno termički izolovane. Loše izolovane prostorije utiču da klime rade mnogo duže jer teško postižu željenu temperaturu, a samim tim i troše neizmerno više el. energije.